KNAUF KLEJ ZBROJONY Z WŁÓKNEM

Opis:


Knauf Klej zbrojony z włóknem jest starannie dobraną mieszaniną cementu, wypełniaczy mineralnych, modyfikatorów oraz specjalnie dobranych włókien zbrojących. Opracowane receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte. Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- mrozoodporny,

- wodoodporny,

- elastyczny,

- paroprzepuszczalny,

- wydajny,

- wysoka przyczepność.

Przygotowanie:


Przygotowanie podłoża Klejenie płyt z wełny mineralnej: Knauf Klej zbrojony z włóknem ma bardzo dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i czystych, wolnych od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. Tynki wykazujące słabą przyczepność do podłoża należy usunąć. Ubytki i nierówności podłoża trzeba uzupełnić Knauf Correct Masą naprawczo - wyrównującą 3-30 mm lub pokryć tynkiem cementowym. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki oraz paroprzepuszczalne powłoki malarskie należy oczyścić z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych czy silikatowych, należy zagruntować Knauf Środkiem głęboko gruntującym (Knauf Tiefengrund) i pozostawić do wyschnięcia. Wykonywanie warstwy zbrojonej: Powierzchnie płyt przeszlifowane odpowiednimi narzędziami, zamocowane dodatkowo łącznikami mechanicznymi należy oczyścić z luźnych pozostałości płyt. Zarabianie zaprawy Ręcznie : Opakowanie 25 kg Knauf kleju zbrojonego z włóknem rozmieszać w około 6,5 – 7,0 l czystej wody aż do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 5 minut wymieszać ponownie. Konsystencję zaprawy regulować wodą lub proszkiem. Zaprawę należy wykorzystać w ciągu 2 godzin. Maszynowe: Knauf Klej zbrojony z włóknem nakładać za pomocą agregatu tynkarskiego np. PFT G 5 (zielony ślimak podający D4-3 z połową wydajności, wąż o średnicy 25 mm, maksymalna długość podawania zaprawy – 20 m). Dozowanie wody nastawić na ok. 300 l/h przy zatapianiu siatki, a 250 l/h przy klejeniu płyt. Nanoszenie zaprawy Klejenie płyt z wełny mineralnej ręcznie: Powierzchnię płyt mocno przeszpachlować cienką warstwą Knauf Kleju zbrojonego z włóknem za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie nanieść na płyty po obwodzie pasek o szerokości ok. 3-5 cm a na środku kilka placków o średnicy 8 – 12 cm, prawidłowo naniesiona zaprawa po dociśnięciu powinna pokrywać min. 50% powierzchni płyty. Zachować mijankowy układ styków pionowych. W przypadku równych, otynkowanych powierzchni klej można nanosić po wstępnym przeszpachlowaniu na całą powierzchnię za pomocą pacy zębatej o odpowiednich zębach kwadratowych lub półokrągłych. Klejenie płyt z wełny mineralnej maszynowo: Powierzchnię płyt mocno przeszpachlować cienką warstwą Knauf Kleju zbrojonego z włóknem za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nanieść Knauf Klej zbrojony z włóknem za pomocą agregatu tynkarskiego np. PFT G 5 na spodnią stronę płyty po obwodzie pasek o szerokości ok. 5 cm oraz ukośnie nanieść paski kleju o szerokości ok.5 cm, prawidłowo naniesiona zaprawa po dociśnięciu powinna pokrywać min. 50% powierzchni płyty. Szpachlowanie płyt styropianowych i z wełny mineralnej: Po zakołkowaniu, nałożyć warstwę 2/3 końcowej grubości, rozprowadzając pacą zębatą. W przypadku szpachlowania płyt z wełny mineralnej wcześniej należy przeszpachlować na gładko powierzchnię płyty a następnie nałożyć warstwę i przeczesać pacą zębatą. Zatopić siatkę zbrojącą tak, aby nie była widoczna, a następnie nałożyć pozostałą 1/3 grubość warstwy rozprowadzając gładką pacą. Całkowita grubość warstwy powinna wynosić 4-5 mm. WSKAZÓWKI UZUPEŁNIAJĄCE - nie należy przerabiać przy temperaturze poniżej + 5°C i powyżej 25°C, - narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, - nie dopuszczać do dostania się zaprawy na obrzeża płyty, co prowadzi do powstania mostków termicznych, - po całkowitym wyschnięciu zaprawy płytę należy przymocować kołkami (6 szt./m2 do 20 m wysokości pow. 20 m 9 szt./m2) - chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oddziaływaniem opadów atmosferycznych, - gruntowanie należy przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu Knauf Kleju zbrojonego włóknem, - do przyklejenia płyt styropianowych stosować Knauf Klej do styropianu (klej ten nie nadaje się do wykonywania warstwy szpachlowej z wtopioną tkaniną zbrojącą z włókna szklanego). UWAGI Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. Knauf Klej zbrojony z włóknem ma właściwości drażniące, a zawartość cementu powoduje, że po wymieszaniu z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawartość chromu VI w uwodnionej formie – poniżej 2 ppm w przeliczeniu na ogólną sucha masę produktu w okresie ważności wyrobu. ZALECENIA Pełne właściwości i gwarancję systemu Knauf Thermo uzyskuje się stosując składniki systemu i zgodnie z opisami technicznymi. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze. Wyrób posiada atest higieniczny, aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-5533/2006. „Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KNAUF – THERMO -W” AT-15-4884/2003 „Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Knauf”. AT-15-5995/2003 „Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KNAUF - THERMO” .

Zastosowanie:


Wysoko wartościowa, zawierająca cement zaprawa, jakościowo kontrolowana, odporna na mróz i wodę. Zalecana do mocowania termoizolacyjnych płyt z wełny mineralnej. Do wykonania warstwy szpachlowej zbrojonej siatką z włókna szklanego na płytach styropianowych oraz z wełny mineralnej.

Parametry:


Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3 Proporcje woda/proszek - ręcznie 6,5-7,0 litra wody/25kg proszku - maszynowo ok. 300l/h wody/połowa wydajności maszyny PFT G4 zielony ślimak podający D4-3 przy zatapianiu siatki ok. 250l/h wody/połowa wydajności maszyny PFT G4 zielony ślimak podający D4-3 przy klejeniu płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej Temperatura stosowania od +5ºC do +25 ºC Czas dojrzewania 5 minut Czas obróbki* ok. 2 godzin Gruntowanie* po ok. 2 dniach Grubość warstwy 4-5mm Orientacyjne zużycie: - przy zatapianiu siatki warstwa 4 mm ok. 4,0 kg/m2 op.25 kg wystarcza na ok. 6,0 m2 - przy mocowaniu płyt w systemie dociepleń ok. 4,0 kg/m2 worek 25 kg wystarcza na ok. 6,0 m2 * przy 23ºC i 50% wilgotności powietrza.
Wróć