Ścianki działowe

Jak zbudować ściankę działową?

 

     

 

Budowa ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych jest szybkim sposobem na wygospodarowanie w domu dodatkowego pomieszczenia. Jest idealna do zastosowania na poddaszu, gdyż nie obciąża stropu w takim stopniu, jak ściana masywna. Metr kwadratowy ściany działowej z jednowarstwowym poszyciem z płyt gipsowych waży zaledwie 25 kilogramów. Ścianki z płyt gk o grubości 12,5 mm nie zajmują wiele miejsca w domu. Ich szerokość wynosi od 75 mm (ścianka na profilach 50 mm z jednowarstwowym płytowaniem) do 150 mm (ścianka na profilach 100 mm z dwuwarstwowym poszyciem).

 

Etapy budowy ścianki działowej:

 

1. Określ parametry ścianki działowej, którą chcesz zbudować. Im grubsza będzie ściana, tym lepsze jej własności akustyczne i termoizolacyjne.

 

2. Kup profile UW i CW o odpowiedniej szerokości (50, 75 lub 100 mm). Szersze profile umożliwiają budowę wyższych ścian, a także ich obłożenie podwójną warstwą płyt co pozwala na wieszanie ciężkich przedmiotów i lepiej chroni przed hałasem.

 

3. Kup płytę gipsową. Pamiętaj, że standardowa płyta gipsowa ma 2,6 metra długości i 1,2 metra szerokości, a jej powierzchnia to 3,12 mkw. Weź pod uwagę straty materiału wynikające z wysokości pomieszczenia (płytę montuje się w pionie).

 

4. Kup wełnę mineralną o grubości odpowiadającej szerokości profili, które kupiłeś.

 

5. Jeśli ścianka działowa ma być granicą między pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym, kup także folię paroizolacyjną.

 

6. Wytycz na podłodze linię ustawienia przyszłej ściany. Do tego celu najlepiej użyć sznura traserskiego.

 

7. Wytycz prostopadłe linie na ścianach bocznych, biegnące od linii na podłodze do sufitu.

 

8. Wytycz linię na suficie.

 

9. Oklej samoprzylepną taśmą akustyczną profile UW mocowane do podłogi i sufitu oraz dwa profile CW , które zostaną przymocowane do mocowanych do ścian bocznych. Taśma ma zapobiec przenoszeniu dźwięków z sąsiednich pomieszczeń.

 

10. Przymocuj profile UW do podłogi i sufitu za pomocą kołków szybkiego montażu w rozstawie co 1 metr.

 

11. Przymocuj do ścian bocznych dwa profile CW (kołki nie rzadziej niż co 1 metr)

 

12. Przytnij pozostałe profile CW na długość o 1-1,5 cm mniejszą, niż wysokość ściany.

 

13. Wsuń przycięte profile CW między profile UW na podłodze i suficie w odstępach co 60 cm. Jeśli planujesz zbudować ścianę wysoką lub obłożyć ją podwójną warstwą płyt gipsowych zmniejsz rozstaw profili CW do 30 cm. Uwaga: profili CW nie należy skręcać z profilami UW.

 

14. Jeśli planujesz montaż drzwi w ściance działowej, użyj do otworów drzwiowych wzmocnionych profili UA.

 

15. Rozpocznij montaż płyt do konstrukcji nośnej rozpoczynając od jednej strony ściany. Płytę przykręcaj do profili CW wkrętami szybkiego montażu TN 25 w rozstawie co 25 cm. (Przy podwójnym płytowaniu należy użyć kołków TN 35.).

 

16. Po ułożeniu płyt na jednej stronie poprowadź wszystkie instalacje w ściance działowej. Otwory dla kabli i rur należy wyciąć w profilach CW.

 

17. Przytnij wełnę mineralną do szerokości rozstawu profili pionowych CW i wypełnij szczelnie przestrzeń między nimi, także wewnątrz profili.

 

18. Jeśli ściana ma być przegrodą między pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym, przymocuj do profili za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej folię paroizolacyjną. Folię kładź zawsze po tej stronie przegrody, która będzie ogrzewana.

 

19. Przymocuj do profili płyty gipsowe po drugiej stronie ściany pamiętając, by były one przesunięte o 60 cm względem płyt już położonych (tak, aby łączenia płyt po jednej i drugiej stronie nie następowały na tym samym profilu).

 

20. Przygotuj płyty do szpachlowania, odpylając je i gruntując. Pamiętaj, że zaszpachlować trzeba także główki wkrętów.

 

21. Na styku płyt gipsowych ze ścianą masywną zastosuj taśmę ślizgową, która zapobiegnie wiązaniu się masy szpachlowej z tynkiem.

 

22. W szczelinie między okładziną ściany działowej ze ścianą masywną zastosuj taśmę dylatacyjną lub wypełnij ją elastyczną masą uszczelniającą.