Jesteś tu: Strona głowna | Systemy | Systemy podłogowe i glazurnicze

Systemy podłogowe i glazurnicze

« Wroć

Systemy podłogowe Knauf

SYSTEMY PODŁOGOWE KNAUF


Zanim w nowym domu położymy podłogi musimy najpierw wykonać posadzki, zwane przez fachowców także jastrychem. Nie muszą to być ciężkie, długo schnące posadzki cementowe.

Lekkie suche posadzki 


Warto wybrać, jeśli:

  • nie chcemy nadmiernie obciążać drewnianego stropu, np. podczas adaptacji poddasza
  • chcemy szybko przejść do układania parkietu lub terakoty.  

Podstawę do wykonania suchych posadzek stanowią specjalnie wzmocnione płyty gipsowo-włóknowe Vidifloor lub płyty Brio, a pomieszczeniach wilgotnych lub nie ogrzewanych takich jak łazienki, kuchnie i piwnice, płyty cementowe AQUAPENEL ® FLOOR.

 

Technologia wykonania

Suchy jastrych z płyt cementowo-włóknowych Knauf Vidifloor  (uzupełnimy)

Suchy jastrych z płyt cementowych AQUAPANEL®Floor (uzupełnimy)

 

Wylewki anhydrytowe Knauf FE25, FE 50 i FE 80

To optymalne uzupełnienie dla podłogowych systemów grzewczych. Charakteryzuje je wysoki współczynnik przenikania ciepła (λz = 1,66 - 1,87 W/mk), który ma bezpośredni wpływ na szybki i łatwy przepływ ciepła, wytwarzanego przez instalacje ogrzewania podłogowego do pomieszczenia. Także płynna konsystencja wylewki bez pęcherzy powietrza,  ułatwia przenikanie ciepła. W sumie wysoki współczynnik przenikania oraz powierzchnia bez pęcherzy powietrznych skracają okres nagrzewania pomieszczenia o połowę w porównaniu do wylewek cementowych, co w oczywisty sposób przekłada się na wymierną oszczędność energii.

 

Technologia wykonania wylewek anhydrytowych wymaga minimalnej otuliny rur grzejnych (zaledwie 35 mm), co daje niewielki współczynnik oporu przewodzenia ciepła, a także mniejszy ciężar wylewki. To z kolei sprawia, że wylewki te można stosować także na drewnianych stropach.

 

Płynna konsystencja wylewek anhydrytowych Knauf nadaje im naturalne właściwości samopoziomujące, co pozwala uzyskać idealnie równe i gładkie powierzchnie, dzięki czemu można obniżyć koszty związane z dalszymi pracami wykończeniowymi poprzez oszczędność kleju w przypadku układania terakoty lub gresu oraz oszczędność czasu dzięki szybszemu wykonaniu.

 

Inna zaleta wylewek anhydrytowych Knauf to bezskurczowe wiązanie, które niemal do zera redukuje ryzyko powstawania pęknięć i zarysowań. Podczas wiązania w anhydrycie nie dochodzi bowiem do odkształceń, takich, które czasami powstają w posadzkach cementowych, znanych wykonawcom jako tzw. „efekt miski”. Ponadto wylewki anhydrytowe nie wymagają zbrojenia.

Technologia wykonania

 

Samopoziomujące wylewki anhydrytowe wykonać można jako:

 

         Jastrych zespolony                                                       Jastrychy na warstwie rozdzielczej

 

 

 

 
   

 

 

 
   

Jastrych na warstwie izolacji                                              Jastrychy na ogrzewaniu podłogowym

 

  

 

Przygotowanie podłoża

 

Sposób przygotowania podłoża uzależniony jest od systemu w jakim wykonany zostanie nasz płynny jastrych. Jeżeli jastrych wykonujemy w systemie jastrychu zespolonego, wówczas nasze podłoże musimy idealnie wyczyścić, odkurzyć i zagruntować środkiem gruntującym KNAUF Estrichgrund. Podłoża chłonne należy gruntować dwukrotnie, pierwszy raz w stosunku 1:2 z wodą drugi raz 1:1. Wykonując natomiast jastrych w systemach jastrychu pływającego należy pamiętać o tym, aby taśmy dylatacyjne oraz papier parafinowy tworzyły swego rodzaju szczelną „wannę”. Chodzi o to, ażeby płynny jastrych nie przedostał się pod styropian i nie spowodował wypłynięcie tego styropianu do góry.   W każdym przypadku podłoże musi być stabilne i nośne.

 

   

 

Ustalanie wysokości

Wysokość wylewki ustala się przy pomocy poziomicy wodnej oraz stojaków niwelacyjnych.

 

 

Przygotowanie zaprawy

 

    

 

Płynny jastrych KNAUF FE50 jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką, która po zmieszaniu z wodą daje gotową zaprawę. Wykonując FE 50  maszynowo, wsypujemy worki do kosza zasypowego agregatu (np. PFT G4 lub G5). Mieszając FE 50 ręcznie, wsypujemy zawartość worka do pojemnika z wodą (ok. 6,5-7 litrów wody na worek 40 kg) i dokładnie mieszamy mieszadłem wolnoobrotowym lub ręcznie aż do uzyskania jednolitej masy.

W przypadku dostaw silosowych (pompa Ferro) zasypywanie maszyny oraz mieszanie wykonywane jest automatycznie.

 

 

 

 

Po wymieszaniu FE 50 z wodą musimy wykonać badanie konsystencji. Używając puszki kontrolnej 1,3 litra średnica badanej masy powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 38 a 43cm.

 

 

Wylewanie

 

     

 

Wylewanie płynnego jastrychu KNAUF FE 50 jest jedną z prostszych operacji. Jastrych wylewamy do ustalonej wcześniej wysokości. W czasie wylewania należy systematycznie sprawdzać konsystencję. Woda nie może się oddzielić do materiału. Na ogrzewaniu podłogowym, jastrych wylewamy dwuwarstwowo. Pierwszą warstwą zalewamy rury grzewcze do 2/3 ich wysokości  i po jej związaniu dolewamy drugą warstwę (min. 35mm powyżej rur grzewczych). Nie zaleca się ręcznego wykonywania jastrychu na powierzchniach większych niż 10 m2.

 

Odpowietrzanie

 

     

 


« Wroć